Co zawiera projekt

1. TRZY EGZEMPLARZE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

– Opis techniczny

– Część rysunkowa (w skali 1:50 i 1:100):

 • rzut wszystkich kondygnacji
 • rzut dachu
 • przekroje
 • elewacje

 

2. TRZY EGZEMPLARZE PROJEKTU TECHNICZNEGO, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:

– PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (uszczegółowiony):

Opis techniczny

 • opis techniczny z uwzględnieniem opisów przegród

Część rysunkowa (w skali 1:50):

 • rzut wszystkich kondygnacji
 • rzut dachu
 • przekroje
 • elewacje

– PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONAWCZY 

Część opisowa

 •     opis techniczny
 •     obliczenia statyczne i wymiarowanie

Część rysunkowa (w skali 1:50 i 1:25):

 • rzut fundamentów
 • rzut wszystkich kondygnacji
 • rzut więźby dachowej
 • niezbędne detale i schematy zbrojenia
 • wykaz stali zbrojeniowej

 – PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

wodno-kanalizacyjnych / centralnego ogrzewania / wentylacji mechanicznej

Część opisowa

 • opis techniczny

Część rysunkowa – schematy rozwiązań instalacyjnych na wszystkich kondygnacjach:

 • instalacja c.o.
 • instalacja wod-kan
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNEJ

Część opisowa

 • opis techniczny i obliczenia

Część rysunkowa – schematy rozwiązań instalacyjnych na wszystkich kondygnacjach:

 • instalacja elektryczna i teletechniczna
 • schemat rozdzielnicy głównej

 

3. ZGODA NA ZMIANĘ I ADAPTACJĘ PROJEKTU

Dokument określający zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, dokonywanych przez architekta

adaptującego. Zakres zmian zawarty w zgodzie standardowej sprawdzisz tutaj.

 

4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

Komplet dokumentów potwierdzających uprawnienia poszczególnych projektantów branżowych w okresie opracowania dokumentacji (niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę).

 

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dokument charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Charakterystyka określa zapotrzebowanie energetyczne budynku niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń.

 

Uwaga: Oryginalny projekt zawiera hologram!

Wszystkie nasze projekty są dostosowane do wymogów aktualnego Prawa Budowlanego i spełniają wymogi WT2021.

Nasza firma dokłada wszelkich starań aby zapewnić Państwu najwyższe standardy obsługi. Zaistniały błąd lub niescisłość w karcie projektu nie jest podstawą do
roszczeń względem firmy EUREKA MEDIA Sp. z o.o. Jeśli zauważysz błąd w działaniu serwisu lub nieścisłość w publikowanych materiałach, koniecznie prosimy o zgłoszenie,
ponieważ ciągle doskonalimy produkty, ofertę, serwis i usługi.