Zmiany w projekcie

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w projekcie, to wyrażamy na nie zgodę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na poniższe zmiany w projekcie /nazwa projektu/ do wykonania w ramach jednorazowej adaptacji w/w projektu architektoniczno-budowlanego, w celu realizacji jednego budynku dla Inwestora: …………………, na działce nr ………… zlokalizowanej w miejscowości ………………

Zakres zmian:

 • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku;
 • zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych i wykończeniowych, przy spełnieniu wymaganych normą własności użytkowych ścian;
 • zmiana pokrycia dachowego na lekkie, zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5°;
 • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych (przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku);
 • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego;
 • zmiana sposobu ogrzewania budynku
 • zmiana układu funkcjonalnego – ilości, wielkości oraz przeznaczenia pomieszczeń
 • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych;
 • zmiana elewacyjnych materiałów wykończeniowych i kolorystyki;
 • zmiana gabarytów tarasów i schodów zewnętrznych

Uwaga!

Niniejsza zgoda jest ważna pod warunkiem, że:

 1. adaptacji projektu gotowego dokona uprawniony projektant, który ponosi odpowiedzialność za jej zakres i poprawność oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami w dniu złożenia projektu do zatwierdzenia (jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).
 2. Wszelkie zmiany adaptacyjne na rysunkach technicznych i w opisie zostaną wykonane w kolorze czerwonym lub w formie rysunków zamiennych. Rysunki zamienne mogą być wykorzystane wyłącznie w połączeniu z projektem oryginalnym /nazwa projektu/
 3. Inwestor złoży do pozwolenia na budowę tyle kompletów oryginalnych /nazwa projektu/ (po 3 egzemplarze w każdym komplecie), ile budynków zamierza zrealizować.

Nasza firma dokłada wszelkich starań aby zapewnić Państwu najwyższe standardy obsługi. Zaistniały błąd lub niescisłość w karcie projektu nie jest podstawą do
roszczeń względem firmy EUREKA MEDIA Sp. z o.o. Jeśli zauważysz błąd w działaniu serwisu lub nieścisłość w publikowanych materiałach, koniecznie prosimy o zgłoszenie,
ponieważ ciągle doskonalimy produkty, ofertę, serwis i usługi.